Geplaatst op Geef een reactie

Het beïnvloeden van luchtkwaliteit (+ praktische tips)

Samenvatting van dit artikel: de luchtkwaliteit binnenshuis lijkt nog slechter te zijn dan de kwaliteit van de buitenlucht. Er zijn een aantal factoren die daar, zowel positieve als negatieve, invloed op hebben. 

Luchtkwaliteit: hoe zit het ermee?

In Nederland is de kwaliteit van de buitenlucht sinds de jaren 80 langzamerhand aan het toenemen. Althans, als we naar de stoffen: zwaveldioxide, (fijn)stof, stikstofdioxide en benzeen kijken. 
Op de website van het RIVM zijn er tabellen te vinden om dit voor jouw omgeving te kunnen checken. Daarin zie je duidelijk dat vooral rondom de grote steden en (snel)wegen een hoge concentratie roet. 

Maar hoe zit het met de kwaliteit van de binnenlucht?

Er wordt ingeschat dat men tegenwoordig zo’n 90% van de tijd binnen doorbrengt. (3) Hoe zit dat bij jou? Maak eens een inschatting van hoeveel tijd je binnen door brengt. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • thuis
 • sportschool
 • school
 • kantoor / werk
 • auto / OV

Van de tijd die we binnen doorbrengen, spenderen we gemiddeld ruim 1/3 van de tijd die we hebben thuis door. (1) Er zijn steeds meer geluiden (en vooral onderzoeken) die laten zien dat de binnenlucht nog wel meer vervuild is dan de buitenlucht. 

Waarom een goede luchtkwaliteit belangrijk is

Binnen wordt de kwaliteit van lucht vooral beïnvloed door het koken, het verwarmen van het huis, kaarsen, schoonmaak, de verplaatsing van personen (waarmee luchtstromen worden beïnvloedt) en het huishouden. Natuurlijk heeft het binnenshuis roken ook een enorme impact op de luchtkwaliteit. (2, 3) 


Naast dit soort zaken is het ook van invloed welke materialen zijn gebruikt in de leefomgeving. Zo geeft meubilair veelal formaldehyde af, voornamelijk afkomstig uit spaanplaat, multiplex en MDF. 
Er zijn diverse studies gedaan naar de link tussen bepaalde aandoeningen in relatie tot de luchtkwaliteit. Er wordt hier nog veel meer onderzoek naar gedaan, maar het lijkt er op de onderstaande lichamelijk klachten in relatie staan met een verminderde kwaliteit van de binnenlucht.  

 • ademhalingsklachten
 • hartklachten
 • allergien 
 • verschillende soorten kanker
 • vroegtijdig overlijden

Gezien we het meeste van de tijd thuis doorbrengen, is dat ook een mooie eerste stap. Ga eens na wat je in jouw huis kunt doen om de luchtkwaliteit te optimaliseren. Uiteraard hebben wij daar ook een aantal tips voor: 

 • Probeer zo veel als mogelijk, maar minstens 3-4 keer per dag zo’n 10 minuten de ruimte te luchten
 • Indien je kleding binnen laat drogen, zorg voor goede afzuiging of ventilatie van die ruimte. Bij voorkeur laat je kleding buiten drogen. 
 • Lucht de slaapkamer voordat je gaat slapen én als je geslapen hebt
 • Probeer ten minste twee ramen / deuren open te hebben indien je het huis lucht

De impact van planten op luchtkwaliteit

Al in de jaren 90 heeft NASA onderzoek laten uitvoeren over de impact van planten op de luchtkwaliteit. In deze studie is gekeken naar een aantal schadelijke stoffen in de lucht, waaronder: benzeen, formaldehyde en trichloroethyleen. Via deze studie kwam naar voren dat planten veel potentie hebben in het optimaliseren van de binnenluchtkwaliteit. (4)
Kortom, leuk om eens extra groen in je huis neer te zetten. Als je toch planten gaat halen, dan kun je bijvoorbeeld een (ofmeer) van deze planten aanschaffen: 

 • gerbera jamesonii
 • hedera
 • sansevieria laurentii
 • spathiphyllum

De grootte van de plant is belangrijk. Je hebt zo’n 3-6 planten van schouderhoogte nodig (natuurlijk afhankelijk van de grootte van de ruimte en datgene wat je wilt bereiken) om de luchtkwaliteit te verbeteren. (5)
Wil je niet zoveel planten in huis, dan is het aardig om eens een luchtfilter te overwegen. De studie van NASA geeft ook als samenvatting dat luchtfilters in combinatie met planten een heel fijne combinatie is! (4)

Referenties

1. Roeters A. Alle ballen in de lucht. december 2018. Beschikbaar via: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Alle_ballen_in_de_lucht

2. Vardoulakis S, Davis A, Steinle S et al. Indoor Exposure to Selected Air Pollutants and Associated Health Effects: A Global Review. Environmental Epidemiology: October 2019 – Volume 3. p 410. Beschikbaar via: https://journals.lww.com/environepidem/Fulltext/2019/10001/Indoor_Exposure_to_Selected_Air_Pollutants_and.1250.aspx 

3. Cincinelli, A and Martellini T. Indoor air quality and health. 2017. Int. J. Environ. Res Public Health. Beschikbaar via:   https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5707925/

4. Wolverton BC, Johnson A, Bounds K. Interior landscape plants for indoor air pollution abatement. september 1989. Beschikbaar via:   https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930073077.pdf 

5. TED talk (februari 2009). Kamal Meattle vertelt je hoe je je eigen frisse lucht kan kweken (videobestand).Geraadpleegd op 23-12-2019 van https://www.ted.com/talks/kamal_meattle_how_to_grow_fresh_air/up-next?language=nl

Geef een reactie