Bokashi starter – EM Bokashi

7,95 incl. BTW

Artikelnummer: 2500000093920 Categorieën: ,

Beschrijving

Bokashi-starter zijn tarwe-zemelen met Effectieve Micro-organismen geactiveerd, die het fermentatie proces starten in de bokashi.

Product is te gebruiken met de Bokashi keukenemmer.

Extra informatie over Effectieve Micro-organismen
De Bokashi emmer waarin we keukenafval fermenteren is het eindproduct van jarenlangÊonderzoek van de Japanse professor Teruo Higa. Hij ontdekte dat goede bacteri‘n kunnenÊworden geactiveerd door het toedienen van Effectieve Micro-organismen. Daarmee neemt hijÊafstand van de gangbare landbouwtechnieken die erop zijn gebaseerd om met grote hoeveelheden chemicali‘n schadelijke micro-organismen te doden. Met Effectieve MicroorganismenÊheeft professor Higa ontdekt dat goede bacterien opleven en de schadelijkeÊbacteri‘n onderdrukken. EM is gebaseerd op onderzoek en ervaring en wordt wereldwijd gebruiktÊin de professionele land- en tuinbouw.

Effectieve Micro-organismen zorgen voor evenwicht op het gebied van milieu, gezondheid enÊvoedselvoorziening. EM is een samenstelling van diverse micro-organismen met iedere eenÊspecifieke taak. Het gaat ondermeer om gisten en melkzuurbacteri‘n. Ze komen allen voor in deÊvrije natuur. Bij EM draait alles om het activeren van de goede bacteri‘n, in plaats van het dodenÊmet chemicali‘n zoals gebruikelijk is. In de Bokashi-starter is het hoofdbestanddeelÊtarwezemelen die zijn gefermenteerd met EM-Actief. Dat is te herkennen aan een zoetzure geur,Ête vergelijken met het gisten van wijn en bier.

Product informatie

Wat is Bokashi?
Bokashi is het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal”. De organische materialen worden luchtdicht verpakt. Zo kan een fermentatieproces plaatsvinden waarbij nuttige stofwisselingsproducten van micro-organismen ontstaan. Deze conserveringstechniek behoud de energie in het product. Net als bij zuurkool krijgt de Bokashi een hogere voedingswaarde dan het niet gefermenteerde organische stoffen.
Bokashi is geschikt als bodemverbeteraar en is een voedingsbron voor micro-organismen die in de bodem leven. Deze vestigen zich daardoor definitief in de bodem, vermeerderen zich en domineren over de aanwezige schadelijke bacterien, virussen en schimmels.
Traditioneel gebruikt men in Japan Bokashi om de microbiele diversiteit in de bodem te verhogen en planten te voorzien van bio-actieve voedingsstoffen, zoals groeihormonen, antibiotica, vitamines en aminozuren. Planten krijgen zo meer essentiele energie en een grotere weerbaarheid tegen schadelijke bacterien en schimmels.
De neutrale micro-organismen die in een ziekteverwekkende bodem eerst kozen voor de, tot dan toe, overheersende schadelijke micro-organismen, zullen zich nu aansluiten bij de effectieve micro-organismen van EM. Een ziekte-verwekkende bodem wordt zo een ziekteonderdrukkende bodem.
Binnen de land- en tuinbouw is dit de meest effectieve, duurzame manier om meer profijt uit de bodem te halen.
Bokashi-starter:ÊBasis product voor eigen bodemverbeteraar
Om je te helpen bij het zelf te maken van de unieke bodemverbeteraar is er een basis product ontwikkeld, genaamd Bokashi-starter. Het hoofdbestanddeel hiervan vormt tarwezemelen (een geconditioneerd restproduct uit de industrie), die zijn gefermenteerd met EM Actief. De nuttige micro-organismen uit de EM Actief hebben de zemelen omgezet tot een hoogwaardig gefermenteerd product met een opmerkelijke zoet zure geur.
De Bokashi-starter is een vast product en verdient voor de toepassing van de productie van GFT-Bokashi de voorkeur ten opzichte van de vloeistof EM Actief. Bij EM Actief bestaat de kans namelijk, dat het vochtgehalte van de GFT-Bokashi te hoog wordt. Om deze reden is er dan ook een speciale keukenemmer ontworpen die het teveel aan vocht kan aftappen, de zogenaamde Bokashi Keukenemmer.

Met behulp van Bokashi-starter maak je van je eigen organisch afval dus een bodemverbeteraar die zowel de voeding, de structuur, de water- en luchthuishouding en het leven in de bodem bevordert.

 

Extra informatie

Merk