EM Microferm kant-en-klaar – 20L – BIB – EM Bokashi

71,39 incl. BTW

Uitverkocht

Artikelnummer: 2700000045848 Categorieën: ,

Beschrijving

Microferm zijn Effectieve Micro-organismen [EM], kant en klaar voor gebruik. Het is een mengsel van actieve bacteri‘n, schimmels en gisten. De ideale manier om natuurlijk te tuinieren.

Door die micro-organismen bijv. met het water verdund mee te geven, zorg je voor een evenwichtige balans van micro-organismen in je tuin.
Microferm wordt ook gebruikt om plantaardige en dierlijke resten te fermenteren, heeft een ziekteonderdrukkend effect op planten en groenten en stimuleert het bodemleven.
In en rond onze tuin leven miljarden bacteri‘n. Voor een aangenaam leef milieu is het belangrijk dat de goede bacteri‘n steeds in de meerderheid zijn.Ê
Ê
Verbruik 1Ltr mengen met 5 emmers water is genoeg voor 50m_

Deze BIB-variant is een jaar langer houdbaar dan de jerrycan variant omdat er bijna geen lucht bijkomt.
Ê
Toepassingen:

Fermenteren van plantaardig en dierlijk afval.
Enten op de composthoop.
Tegen geurhinder o.a. in dierenverblijven.
Zorgt voor natuurlijk evenwicht in de vijver.
Verstuiven voor ziekteonderdrukkend effect bij planten.

Ê
Microferm is ook te gebruiken om de biodiversiteit van vijvers te verhogen. Samen met bokashi-vijverballen voorkomt dit groenvorming en algen.

ÊÊ Ê ÊIn Kippen ren: 1-2 liter per m_
Ê Ê ÊOp het veld: 40 liter per hectare
Ê Ê ÊBij het reinigen: 1-2 liter per m_
Ê Ê ÊIn de tuin is 1/100 verdund gespoten of gegoten.

Ê
Verdund met water verspreidt beter en effectiever.
Kan ook worden toegepast met veld en oogstmachines

Voor vijvers: het verhoogt de microbi‘le diversiteit in het water ( 2 liter is goed voor 12 tot 25 m3 water)
Voor de tuin is 2L goed voor 100 m_: in de grond bevordert het de omzettingen van organisch materiaal voor een effici‘ntere fermentatief gerichte afbraak
Om fermentatiecompost (Bokashi) te maken: met Microferm kan het tuinafval gefermenteerd worden tot Bokashi mest (gefermenteerd organisch materiaal) wat de meest ideale voedingsstoffen bevat voor uw planten en tuin.
Ê

Mooiere bloemen en planten

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat EM-Actief de groei van plantenbevordert. In de land- en tuinbouw is
EM al een veel gebruikte toevoeging, waardoorde inzet van kunstmest en schadelijke gewasbeschermingsmiddelen wordenverminderd. Ook in sier- en groentetuin en op het gazon van woningen leidt hetÊgebruik van EM-Actief tot mooiere bloemen en gezonde planten zonder gebruik vanÊkunstmest.Daarnaast kan EM-Actief worden gebruikt als compostversneller op deÊcomposthoop.

Product informatie

Groene boekje_uitgebreide EMNA Handleidingen bundel_Versie April 20121.pdf

Wat is EM?
EM is een mengsel van vrij in de natuur voorkomende Effectieve Micro-organismen en wordt gebruikt om de natuurlijke weerstand van bodem, plant, water, mens & dier te verhogen.

Waaruit bestaat EM?

EM bevat verschillende soorten effectieve micro-organismen. Ieder van deze Effectieve Micro-organismen heeft speciale taken. De micro-organismen bevorderen bovendien elkaars werking.

Deze micro-organismen worden verzameld in de vrije natuur, zijn niet gemodificieerd en gemanipuleerd en worden op een natuurlijke wijze gekweekt. EM bevat volgende Effectieve Micro-organsimen: melkzuurbacteri‘n, gisten, actinomyceten, fotosynthetiserende bacteri‘n en schimmels. EM is dus puur natuur.
Hoe werkt EM?

Het bijzondere van EM zit in de combinatie van a‘robe en ana‘robe micro-organismen. A‘robe betekent “leven met zuurstof” en ana‘robe staat voor “leven zonder zuurstof”. In de wetenschappelijke wereld werd altijd aangenomen dat deze twee groepen onmogelijk naast elkaar konden leven omdat de omstandigheden waaronder zij leven elkaars tegengestelde zijn. Van nature komenÊbeide groepen ook samen in de bodem voor.

De a‘robe en ana‘robe micro-organismen hebben gemeen dat zij stoffen kunnen veranderen in anti-oxidanten. Deze hebben een gunstige invloed op de gezondheid van bodem, plant, mens en dier.

Micro-organismen werken volgens het dominantie principe, en herstellen op die manier het microbieel evenwicht.
Wat is het dominantieprincipe?

In de wereld van de micro-organismen zijn er verschillende groepen. Er is een kleine groep dominante ‘effectieve’ micro-organismen, een kleine groep dominante ‘schadelijke’ micro-organismen en een grote groep zogenaamde volgelingen. De groep volgelingen werken in de natuur samen met ŽŽn van bovenvermelde dominante groepen. In de praktijk betekent dit, dat ze aansluiten bij de meest geschikte dominante groep.

Er is een voortdurende machtsstrijd gaande tussen de effectieve en de schadelijke organismen. de “miljarden volgelingen” wachten gewoon af wie van beide groepen de overhand krijgt. Dan passen ze zich aan en volgen of imiteren de overwinnaar.

Als de ‘goede jongens’, de effeciteve micro-organismen de overhand krijgen, dan oefenen zij hun opbouwende en ziektonderdrukkende invloed uit op allerlei vlakken (vb: lucht, bodem, planten, water, mens, dier,…)

Een juist gebruik van EM in het huishouden, het milieu, de land-en tuinbouw kan overal de toename van effectieve micro-organismen bevorderen.
Hoe werkt EM verder?

EM is een levende stof en werkt niet op dezelfde manier als een antibioticum of een chemisch middel. EM vergroot de populatie van gunstige micro-organismen.

EM doodt niet. Het is geen antibioticum, maar juist een mengsel van levensstimulerende micro-organismen, bekend bij onder meer verschillende voedselbereidingen zoals: bier, wijn, zuurkool,…

EM werkt geleidelijk. Afhankelijk van de toepassing, mag je een effect verwachten tss enkele uren (vb. geurhinder) tot soms enkele jaren (vb, bodemvruchtbaarheid)

De werking van EM is deels gebaseerd op een combinatie van fermentatieve micro-organismen. De stofwisselingsproducten, die bij een fermentatie ontstaan, zijn alom bekend als antioxidanten, vitaminen en enzymen.

 

Extra informatie

Merk